Cursus "in balans"

Op dinsdag 29 januari 2019 ging mijn eerste valpreventie cursus ‘in Balans’ van start in De Linde te Etten-Leur.

Twaalf enthousiaste deelnemers hebben de cursus van 20 lessen over een periode van 10 weken met succes afgerond. Ze waren uiterst positief in hun beoordeling. De inhoud en de uitvoering van de cursus waren duidelijk van toegevoegde waarde voor hun dagelijkse functioneren. In de metingen, die zowel aan het begin en einde van de cursus werden uitgevoerd, waren zichtbare verbeteringen in hun resultaten te vermelden.

 

Sindsdien zijn op verschillende locaties in Etten- Leur, Rijsbergen en Hoeven cursussen gegeven. 

Aansluitend aan de jaarlijkse valpreventie week (eind september/ begin oktober) hoop ik weer op voldoende deelnemers in de regio Etten-Leur/ Zundert. Zij kunnen zich preventief laten scholen om valincidenten te voorkomen. 

Tijdens de cursus wordt gewerkt aan meer bewustwording, stabiliteit en balans om verder vol zelfvertrouwen een actief leven te kunnen voeren.

 

Voorafgaand aan de cursus zijn per locatie infomatiemiddagen, die nog nader bepaald moeten worden. Dit zal tijdig op deze site en in de gemeentes bekend gemaakt worden. Opdeze middagen krijgt u uitleg over de inhoud, de theorie en achtergronden van vallen en een voorproefje op de praktijklessen. Verder worden de kosten en declaratie mogelijkheden besproken.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn of heeft u familieleden/ kennissen die baat zouden hebben aan een deelname aan deze cursus

mail:  c.devrieshintzen@gmail.com 

of bel: 06-38542063

Landelijke valpreventieweek

Landelijk wordt in de eerste week van oktober aandacht besteed aan het voorkomen van valincidenten op vrij toegankelijke informatiemarkten. Kijk voor de diverse locaties in de gemeenten Etten-Leur en Zundert op de onderstaande folders.

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.veiligheid.nl.